Program do obsługi urządzeń CCTV marki BCS.

Powstał w celu obsługi urządzeń wielu linii produktowych jedną aplikacją. Dzisiaj jest już zaawansowanym programem, którego może używać zarówno indywidualny użytkownik jak i duże centra monitoringów. Aplikację cechuje łatwość i intuicyjność obsługi oraz zaimplementowanie wielu funkcji rozszerzających codzienną pracę operatora.


Pobierz teraz


Inne wersje

Cechy i funkcje aplikacji

PODGLĄD BIEŻĄCY Oglądaj, nagrywaj, steruj PTZ

• podziały predefiniowane i własne z obsługą widoków, nielimitowana ilość okien podglądu na żywo z możliwością odpięcia i przeniesienia na oddzielne monitory;
• lista kanałów rejestratorów, wejść/wyjść alarmowych, grupowanie urządzeń, ukrywanie niepodłączonych urządzeń/kanałów;
• edycja/konfiguracja nazw kanałów, wejść i wyjść alarmowych;
• narzędzia zarządzania strumieniami wideo, odtwarzanie dźwięku, dwukierunkowe audio, szybkie odtwarzanie, cyfrowy zoom, snapshot, lokalne nagrywanie, prezentacja linii reguł alarmowych, sterowanie wyjściami alarmowymi;
• tworzenie widoków z możliwością zapisania 15 ulubionych;
• tryb kolejkowania alarmów, automatyczny wybór strumienia, tryb automatyczny podglądu, proporcje obrazu;
• synchroniczny quickplay; • panele sterowania kamerami specjalnymi t.j. Fisheye i PTZ;
• lista zdarzeń IVS: rozpoznawanie tablic rejestracyjnych oraz pomiar temperatury ciała;
• przejście do nagrań bezpośrednio z podglądu;
• przywracanie ostatniego widoku po uruchomieniu aplikacji

ODTWARZANIE Oglądaj zapisane nagrania

• podgląd materiału wideo nagranego na dysku rejestratora lub lokalnie na stacji roboczej;
• czytelny pasek czasu z wizualnym wyróżnieniem zdarzeń, odtwarzanie synchroniczne, tempo odtwarzania wolniej/szybciej;
• podziały predefiniowane i własne;
• tryb „dewarping” dla nagrań z kamer typu rybie oko;
• pobieranie nagrań z urządzeń za pomocą nożyczek lub masowe pobieranie;
• filtr nagrań;
• kalendarz

LOG OPERACJI Przeglądaj logi systemowe

• logi zawierające informacje o zdarzeniach systemu, akcjach podjętych przez użytkownika oraz alarmów z urządzeń odebranych przez aplikację;
• interaktywne powiadomienia

E-MAPA Pokaż mapę

• interaktywna mapa świata z możliwością dodania dowolnej liczby obiektów;
• dla każdego obiektu możliwość wgrania własnego tła;
• organizacja struktury za pomocą warstw;
• wybór typu kamery, kierunku obserwacji, nazwy własne dla warstw i kamer;
• wygodny widok alarmów ze wszystkich kamer w obiekcie;
• podgląd z kamery bezpośrednio z warstw e- mapy, z pełną funkcjonalnością podglądu

KONF. URZĄDZEŃ Wyszukuj i modyfikuj urządzenia

• wyszukiwanie i dodawanie urządzeń CCTV w sieci lokalnej;
• ręczne dodawanie urządzeń spoza sieci lokalnej poprzez adres IP lub domenę;
• możliwość tworzenia grup urządzeń w celu łatwiejszej identyfikacji i zarządzania;
• edycja dodanych urządzeń, proste przenoszenie między grupami;

KONF. ZAAWANSOWANA Konfiguracja urządzeń specjalnych

• identyfikacja kamer specjalnych w celu odblokowania dodatkowych funkcji obsługi;
• PTZ, umożliwi sterowanie kamerą poprzez panel PTZ;
• FE, umożliwi sterowanie obrazem w strumieniu „rybiego oka”;
• LPR, uruchomi moduł monitorowania pojazdów oparty o funkcje kamer do rozpoznawania tablic rejestracyjnych;
• Termiczna, odblokowuje możliwość podglądu z obiektywu termicznego, umożliwia odczyt zdarzeń z kamer do pomiaru temperatury ciała (HBTM);
• powiązanie kamer specjalnych (i nie tylko) z urządzeniami nagrywającymi, dzięki czemu rozpoznane zdarzenia będzie można przejrzeć w nagraniach;

REGUŁY ALARMÓW Definiuj automatyczne reakcje

• możliwość wykorzystania funkcjonalności kamer i rejestratorów do budowania reakcji alarmowych;
• źródła alarmów: detekcja ruchu, zasłonięcie kamery, utrata sygnału, alarmy inteligentne, wejście alarmowe, błąd dysku czy dysk pełny;
• reakcje na źródło alarmu”: pokaż obraz, nagranie kanału, wykonanie zdjęcia lub serii zdjęć z kanału, wywołania presetu z kamery PTZ czy włączenia wyjścia alarmowego w rejestratorze lub kamerze;
• reakcje multimedialne w postaci własnej grafiki i dźwięku, powiadamianie e-mail;
• niemożliwe do przeoczenia okno reakcji alarmów, pełna funkcjonalność paska narzędziowego strumieni;
• każda reguła alarmowa posiada własne okno reakcji

TRASY I ZADANIA Organizuj trasy w zadania

• zbudowane z sekwencji widoków;
• możliwość automatycznego uruchomienia po zalogowaniu użytkownika;
• zadanie w pełnym ekranie;
• odświeża „zgubione” strumienie

PC-NVR Ustawienia lokalnego nagrywania

• podtrzymywanie strumieni;
• nagrywanie strumienia głównego i/lub ekstra, wraz ze zdarzeniami;
• terminarz dla nagrań;
• czasowe wykonywanie zdjęć lub sekwencji zdjęć;
• terminarz dla pobierania nagrań z urządzeń;
• blokowanie nagrań przed nadpisaniem z możliwością kopiowania na nośnik USB i kasowania

RAPORTY Raporty i konfiguracja LPR

• generowanie raportów z danych zebranych na podstawie odczytów kamer do rozpoznawania tablic rejestracyjnych oraz pomiaru temperatury ciała;

ZARZĄDZANIE KONTAMI Zarządzaj użytkownikami oraz ich uprawnieniami

• tworzenie/edycja i kasowanie kont użytkowników z ułatwieniami takimi jak generator hasła czy podgląd zakropkowanego hasła;
• definiowanie uprawnień dostępu do urządzeń w zakresie podglądu na żywo, odtwarzania i pobierania nagrań oraz sterowanie urządzeniami PTZ;
• definiowanie uprawnień do poszczególnych modułów aplikacji;
• definiowanie uprawnień do kopiowania i kasowania nagrań zabezpieczonych i zdjęć;
• tworzenie szablonów, które jednym kliknięciem uzupełnią pożądane uprawnienia podczas tworzenia lub edycji konta;
• możliwość przypisania zadania, które uruchomi się po zalogowaniu użytkownika;
• funkcja stróż, dzięki której możliwe jest monitorowanie pracy operatora systemu;

CHMURA Konfiguruj urządzenia w chmurze

• aplikacja umożliwia obsługę urządzeń dodanych do konta chmurowego BCS;
• chmura P2P BCS jest idealnym rozwiązaniem w przypadku gdy infrastruktura sieciowa i dostęp do Internetu są ograniczone w miejscu instalacji

USTAWIENIA APLIKACJI Zmieniaj ustawienia aplikacji

• ustawienia dotyczące folderów dla nagrań, zdjęć i baz danych wykorzystywanych przez aplikację;
• domyślne ustawienia dla funkcji aplikacji takie jak widoczność niezalogowanych kanałów, rysowanie reguł IVS na obrazie z kamery, przywracanie ostatniego widoku po zamknięciu aplikacji czy wyświetlanie powiadomień;
• ogólne ustawienia dla modułu PC-NVR takie jak wielkość folderu zapisu, czasy pre i post alarmu dla nagrywanych zdarzeń;
• ustawienia domyślnych parametrów dla modułów monitorowania pojazdów, pomiaru temperatury ciała, wideodomofonu;
• import/eksport konfiguracji aplikacji;
• ustawienia kontroli operatora „stróż” i eksport raportu;
• konfiguracja kont pocztowych do wysyłania wiadomości z raportami oraz kont odbiorców;

PROGRAM NARZĘDZIOWY Uruchom program BCSConfig Tools

• wyszukiwanie urządzeń w sieci lokalnej;
• zmiana adresacji IP w urządzeniach, również dla wielu urządzeń jednocześnie;
• zmiana serwera P2P w urządzeniach;
• kalkulator przestrzeni dyskowej umożliwiający obliczenie przybliżonych wartości czasu lub pojemności dla nagrań z kamer;

KONF. STANOWISK Łączenie stanowisk z kamerami

• tworzenie wirtualnego stanowiska i przypisanie do niego kamery;
• wywołanie nagrania z żądanego stanowiska na podstawie zdefiniowanych parametrów daty, zakresu czasu i z uwzględnieniem konkretnych zdarzeń;

Napisy Konfiguracja wyświetlania napisów na obrazie

• wyświetlanie napisów na ekranie wraz ze strumieniem wideo z kamery;
• zintegrowana obsługa POS: Posnet, Forcom, Elzab, Novitus, (możliwa integracja z dowolnym źródłem napisów);
• własne ustawienia położenia, stylu, rozmiaru i koloru czcionki dla tekstu podstawowego i 3 zakładek tekstu wyróżnionego;
• odtworzenie dźwięku i/lub aktywacja wyjścia alarmowego po pojawieniu się słowa kluczowego
• napisy dopasowane do odtwarzanego archiwum;
• przeglądanie zebranych w bazie danych napisów;
• udostępnianie źródeł napisów dla innej instancji aplikacji

Wymagania systemowe

(zależne od ilości monitorowanych urządzeń)

• Dla systemu NVR+4 kamery wyświetlane w strumieniu głównym:

• CPU: Intel i3 3 generacji lub równoważny

• RAM: 4GB

• HDD: około 350MB

Karty katalogowe

Zapraszamy do kontaktu z dedykowanym wsparciem dla naszej Aplikacji BCS Manager.

Wsparcie działa od Poniedziałku do Piatku w godzinach 9-17.


tel. 48 22 551 20 66

e-mail: bcsmanager@bcscctv.pl

Chcesz uzyskać licencję na dodatkowe moduły BCS Managera napisz do nas na adres bcsmanager@bcscctv.pl
Opis modułów licencjonowanych w aplikacji znajduje się w Cenniku oraz cechach i funkcjach oprogramowania.

Wieloletnie doświadczenie poparte wiedzą i zaangażowaniem

Pomoc i wsparcie techniczne

Sprawny serwis urządzeń